ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา ให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจังหาร 10/3/2559 บรรยายหัวข้อ "พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และความผิดฐานหมิ่นประมาท"

 

ภาพกิจกรรม