ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 การคอนฟิก Anonymous FTP using Proftpd on FreeBSD  

 

1.    ทำการ adduser   ชื่อ   anonftp   (รหัสผ่านกำหนดตามใจชอบ จะใช้รหัสผ่านในการจัดการไฟล์)

2.   # cd    /home/anonftp
3.   # mkdir  pub                                        //สร้างไดเรกทอรี่ pub สำหรับเก็บไฟล์
4.   # chmod   755   pub                             // กำหนดสิทธิ์

5.   # chown    anonftp:anonftp    pub

    ลองใช้คำสั่ง ดังนี้   # ls -ld    /home/anonftp/pub


  drwxr-xr-x   5   anonftp     anonftp     1024 May 24 14:17    /home/anonftp/pub

6. #  ee  /usr/local/etc/proftpd.conf                      //  คอนฟิกในส่วนของ Anonymous
*******************section Anonymous ***************************

<Anonymous   ~anonftp>
   User                         anonftp
   Group                        anonftp

   UserAlias                     anonymous anonftp

   MaxClients                    10
   DisplayLogin                  welcome anonymous
    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>

 </Anonymous>

 

******************************  Limit  *****************************************

CWD (Change Working Directory) Sent by client when changing directories.

MKD / XMKD (MaKe Directory) Sent by client to create a new directory.

RNFR (ReName FRom),

RNTO (ReName TO) Sent as a pair by client to rename a directory entry.

DELE (DELEte) Sent by client to delete a file.

RMD / XRMD (ReMove Directory) Sent by client to remove a directory.

RETR (RETRieve) Transfer a file from the server to the client.

STOR (STORe) Transfer a file from the client to the server.

SITE_CHMOD  chang permission.

Who's Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์