ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

3. การพัฒนาระบบรวบรวมและสืบค้นข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำเสนอที่ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

4. การทำเหมืองข้อมูลกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีค่าถ่วงน้ำหนักสูงสุดจากกราฟบริบูรณ์แบบสมมาตร อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who's Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์